06 Juny, 2019

“Hem desenvolupat un nou sistema per visualitzar el camp elèctric natural de la Terra”

José María Martí Sauras, director de GLOBAL CEN, empresa guanyadora dels Premis EmprenedorXXI a les BalearsEls geòlegs de GLOBAL CEN han desenvolupat una tecnologia que permet visualitzar el camp elèctric natural de la Terra. Aquesta innovació té múltiples aplicacions pràctiques, sobretot en el camp agrícola, en l'àmbit mediambiental (pot ser una eina fonamental en la lluita contra la contaminació) o en el sector de la construcció. Amb els Premis EmprenedorXXI, aquesta empresa balear es consolida com una de les companyies del sector geològic més punteres de l'estat. José María Martí Sauras n'és el director.Què us ha aportat com a empresa ser un dels guanyadors dels Premis EmprenedorXXI? Ser guardonat amb el primer premi suposa una gran injecció d'energia i positivisme per a l'equip, que veu reconegut el seu esforç i potencial entre els molts candidats. A més, aquest reconeixement ens ha aportat visibilitat. Les entrevistes i els reportatges en premsa són un gran aval davant de tercers: de cara a captar finançament, aquest aspecte és clau. Per què vau triar el nom de GLOBAL CEN, què significa? CEN és l'acrònim de Camp Elèctric Natural. I Global té a veure, per una banda, amb el fet que les aplicacions que desenvolupem aborden molts àmbits diferents ─l'agricultura, el medi ambient, la salut…─ i, per l'altra, que es tracta d'aplicacions d'abast mundial. Què és el camp elèctric natural de la Terra? El camp elèctric natural és un camp físic associat a la dinàmica de la Terra, com ho poden ser el camp magnètic o el gravimètric. És molt conegut per geòlegs i físics des de fa segles. Nosaltres hem aconseguit desenvolupar un sistema de mesurament que permet visualitzar aquest camp elèctric natural en una pantalla, a través d'un mapa CEN, amb un mètode que ens aporta un plus d'informació. Això té múltiples aplicacions pràctiques en diferents sectors. Com va sorgir la idea de crear una tecnologia que permet visualitzar el camp elèctric natural de la Terra? Com en tantes ocasions, la idea va ser fruit d'una situació casual sumada a la nostra inquietud personal. En el marc dels estudis geofísics convencionals, hi havia circumstàncies que no es podien explicar, però que tenien una reiteració que no justificava una casualitat. Tirant d'aquest fil, i a partir de certes observacions, es va poder iniciar el camí. En què pot ajudar que empreses i governs puguin conèixer visualment el camp elèctric de la Terra pel que fa a la contaminació? La contaminació per hidrocarburs està molt estesa. Es destinen moltíssims recursos a investigar formes d'erradicar-la. El problema és que no hi ha tècniques eficaces que permetin detectar aquesta contaminació des de la superfície, per la qual cosa es recorre a sondejos per trobar-la, que són molt fiables, però molt costosos. A més, només ofereixen informació sobre el punt concret on es fan. L'eina que nosaltres proporcionem serveix per detectar la contaminació per hidrocarburs de sòls i aigües subterrànies. Els nostres mapes CEN s'alteren amb la presència d'hidrocarburs i permeten definir les zones contaminades des de la superfície. Així, doncs, la nostra tecnologia ofereix una imatge de la zona que es vol investigar en què destaquen les zones contaminades, fet que permet un estalvi de costos. Els governs són els que marquen les pautes a les empreses que tenen sòls contaminats. Fa poc, hem signat un acord de col·laboració amb CEPSA que inclou el desenvolupament de la tecnologia i del sistema. Confiem que la tècnica es pugui desenvolupar prou perquè els governs hi confiïn com a sistema de certificació d'un sòl no contaminat o, si escau, descontaminat. La vostra tecnologia també té aplicacions pràctiques per al sector agrari. Sí. En el sector agrari, fer mapes CEN de parcel·les agrícoles permet a l'agricultor definir la geometria del cultiu i obtenir, d'aquesta manera, un millor rendiment. Hem desenvolupat un sensor d'estat hídric que va connectat a la planta i informa de manera contínua (i sense fil) de la “set” que té. Aquest sensor permet optimitzar el reg, ja que l'agricultor té controlat l'estat hídric de la planta, perquè estar monitorada contínuament. D'aquesta manera, és possible regar les plantes amb la quantitat justa d'aigua i en el moment exacte. D'altra banda, hi ha molts cultius en què la qualitat del producte final depèn del control que l'agricultor té sobre la “set” de les plantes. Per dir-ho d'una altra manera, és important que les plantes passin set per fer un bon vi o un bon oli, per exemple. Ara bé, si la “set” és excessiva, pot arruïnar tota la collita. Per tant, és molt important disposar d'una eina que, d'alguna forma, permeti comunicar-se amb la planta i controlar tècnicament el seu estat hídric, per ajustar l'estrès i aconseguir la qualitat màxima.Existeixen també aplicacions pràctiques per al sector de la construcció? L'ús de la nostra tecnologia en la construcció pot ajudar a determinar el grau de deteriorament d'un formigó en massa. Aquest factor és importantíssim pel que fa a la seguretat, ja que conèixer millor els materials i el seu estat pot ser un element clau per evitar accidents com els del viaducte de l'autopista de Gènova (Itàlia) o l'enfonsament del moll al concert de Vigo l'estiu passat. Quina creieu que és la innovació principal que aporta aquesta tecnologia al món de la geologia? En el marc de la geologia acadèmica, encara hem d'avançar molt en l'estudi del senyal. Quan sapiguem quins processos originen el senyal que percebem ─i que ara coneixem─, podrem saber si aquesta tecnologia pot aportar alguna cosa al coneixement geològic. Estic convençut que serà així, però seria presumptuós anticipar la validació de les hipòtesis. En l'àmbit de la geologia aplicada, i més concretament en el de la geofísica, la nostra tecnologia ja està aportant els primers resultats pràctics. Els elèctrodes que hem desenvolupat permeten mesurar el camp elèctric sobre paviments com el formigó o l'asfalt, una cosa que fins ara no ens consta que hagi estat possible. En conseqüència, podem fer prospeccions en emplaçaments en què anteriorment no es podia, com ara estacions de servei, per detectar la contaminació per hidrocarbur; en vials, per detectar cavitats, o bé en edificis històrics durant la realització de tasques arqueològiques. Amb quins obstacles us heu trobat a l'hora d'aconseguir dur a terme el vostre projecte? El primer, la superació del qual ha representat tota una fita, va ser introduir aquest nou concepte en l'àmbit acadèmic. Els nostres companys de les universitats amb què mantenim convenis de col·laboració són els autèntics especialistes en cadascuna de les matèries que toquem. Van ser ells els que van haver de validar els nostres plantejaments. Aproximar a la universitat una determinada hipòtesi pot ser complicat. De totes maneres, hem de dir que, en el nostre cas, tot el que hem trobat a la universitat ha estat col·laboració absoluta, obertura de mires i voluntat d'avançar en el coneixement, amb el màxim rigor i sense prejudicis. Un altre dels obstacles amb què hem topat ha estat el del finançament. I en aquest cas, cal donar les gràcies, per una banda, als socis que han invertit en l'empresa i, per l'altra, a l'Administració, que ens ha concedit finançament i suport a través del programa NEOTEC. Quin consell donaríeu a un emprenedor que s'estigui endinsant en el sector tecnològic? Que abordi el seu projecte amb la màxima il·lusió, que no defalleixi i que un cop hagi calculat el temps necessari per desenvolupar-lo, el multipliqui per tres. Això últim és una broma, però sí que és cert el que es diu, llevat d'excepcions: les previsions, per rigorosament estudiades que estiguin, se solen allargar. Encara que, segons el meu parer, el que és verdaderament important és que les coses surtin bé. Si és així, tot es pot replantejar. Ànims a tothom!

CORPORATIU
04 Juny, 2019

La sostenibilitat afegeix una visió a llarg termini en l’exercici de l’RSC

Fa ja força anys que la sostenibilitat s'ha convertit en una de les preocupacions principals a l'àmbit global, i com a tal, apareix esmentada sovint en multitud d'informes, directrius i plans estratègics en sectors i indústries de tot tipus. Per exemple, als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.   En l'àmbit empresarial, organitzacions i directius també estan cada dia més convençuts que la creació sostenible de valor no pot aconseguir-se únicament mitjançant la maximització dels beneficis a curt termini, sinó que exigeix una cultura corporativa responsable i orientada al llarg termini.   El concepte de sostenibilitat procedeix de l'àmbit mediambiental, i neix de la necessitat de trobar una nova manera de relacionar-nos amb el nostre hàbitat natural. Però el concepte planteja també un repte més ampli que és específic de l'àmbit empresarial. En molts casos, la qüestió de la sostenibilitat no apareix lligada directament a l'ús intensiu d'uns recursos naturals —boscos, reserves de petroli o de gas, etc.—, sinó més aviat al deteriorament de determinades condicions o ecosistemes, sense els quals bona part de la nostra forma de vida actual seria impracticable.   És en aquest context on apareixen esbossades les primeres definicions de sostenibilitat, que, a grans trets, podria definir-se com la capacitat de fer ús dels recursos disponibles per satisfer les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.   A poc a poc, aquesta noció de sostenibilitat ha anat extrapolant-se a altres entorns, com és el cas de l'empresa. És obvi que qualsevol indústria o empresa produeix un impacte sobre el seu entorn més pròxim. Però no únicament sobre el mediambiental, sinó sobre tots aquells entorns en què opera.   Així mateix, totes les organitzacions utilitzen una sèrie de recursos, no ja únicament de tipus natural, sinó econòmics, humans, socials, etc. Tant per l'impacte que es pugui tenir sobre l'entorn més immediat, com per l'ús que es faci dels recursos necessaris per desenvolupar una activitat, és possible parlar d'una sostenibilitat de l'activitat empresarial.   I tal com succeeix amb el medi ambient, ni els recursos que utilitza l'empresa són il·limitats, ni l'entorn en què opera pot absorbir tot l'impacte de la seva activitat. Per això la sostenibilitat empresarial forma part de la responsabilitat social d'una organització i s'ha de traduir en una visió directiva i en un pla estratègic específics.   El concepte de sostenibilitat guarda, per tant, una relació estreta amb el de responsabilitat social corporativa. Tots dos remarquen la importància de valorar l'impacte que l'activitat pròpia té sobre els diferents grups d'interès, però la sostenibilitat afegeix alguns matisos importants a la definició de l'RSC: agrega una visió a llarg termini  en l'exercici d'aquesta responsabilitat, i assenyala una sèrie d'àmbits especialment rellevants de cara a aconseguir aquesta sostenibilitat durant el temps.L'últim Quadern de la Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa de l'IESE, titulat precisament «Sostenibilitat i RSC», intenta aclarir amb detall la relació entre la sostenibilitat i l'RSC, i examina quins àmbits específics de l'activitat empresarial tenen una rellevància especial per aconseguir una gestió i direcció sostenibles en qualsevol organització.   Per fer-ho, el Quadern es divideix en quatre apartats. El primer aborda l'origen i el desenvolupament històrics del concepte de sostenibilitat, així com la seva relació posterior amb l'RSC. En el segon apartat s'analitza amb més detall la sostenibilitat relativa a l'àmbit empresarial, i s'identifiquen els contexts en què aquesta té una pertinència especial.El tercer examina com pot plasmar-se a l'interior d'una empresa una forma de direcció i govern sostenibles. Finalment, en l'últim apartat del Quadern s'ha volgut afegir una sèrie de recursos disponibles per avaluar les polítiques de sostenibilitat d'una organització, diferents documents i mesuradors que tenen com a objectiu ajudar les empreses a fer mesuraments amb més eficàcia i donar a conèixer els seus esforços en la matèria.

CORPORATIU