virt@ula

15 Juliol, 2010

Web 2.0, també a l’empresa

La web 2.0 ha adquirit  un gran protagonisme en les nostres vides quotidianes i també en l’opinió pública. Termes com  “bloc”,“tweet” o “YouTube” són avui àmpliament coneguts. Però encara no s’ha parlat molt de l’impacte que les xarxes socials poden tenir en l’àmbit professional. El cert és que les eines 2.0 poden aportar molt al món de l’empresa.  “la Caixa” ha estat una de les pioneres d’aquest camp a Espanya i, entre els projectes de més èxit, destaca el cas de Virt@ula, una xarxa social creada per a la comunitat d’empleats de l’entitat, formada per 25.000 persones. Un any després de la seva creació, més del 70% dels professionals de “la Caixa” ha accedit a Virt@ula 2.0. La plataforma s'ha convertit en una comunitat virtual en què els empleats són els veritables protagonistes. En ella es comparteix informació i coneixements mitjançant blocs, fòrums, wikis o vídeos. Moltes unitats organitzatives i persones entenen Virt@ula com una eina professional d'ús habitual per als seus processos de comunicació, i també d'intercanvi d'experiències, generació de coneixement i debat intern, obrint el ventall de les seves possibilitats molt més enllà dels conceptes de formació i aprenentatge. Virt@ula 2.0 recopila gran quantitat de recursos, entre els quals destaca una biblioteca amb centenars de documents didàctics de tota mena de temes (fiscalitat, habilitats relacionals, inversions, nous productes financers, tecnologia, etc.) aportades per la pròpia entitat i també pels empleats . En conjunt, suposen milers d'hores de formació especialitzada que estan accessibles les 24 hores del dia a través d'Internet.

INNOVACIÓ
26 Febrer, 2010

2.0

Web 2.0 és un concepte introduït per Tim O'Reilly a l’any 2005 i pel qual no existeix una definició única i homogènia, però que està provocant una revolució en els continguts de la xarxa i en la forma de gestionar-los. “la Caixa” continua la seva aposta per la innovació amb la recerca i creació de noves propostes per cercar la interacció amb els seus clients. Al maig del 2008, “la Caixa” va crear el seu propi canal a YouTube, on es poden trobar més de 350 vídeos sobre l’entitat. En el canal YouTube de “la Caixa” hi ha vídeos sobre productes i serveis financers com CaixaProtect (una garantia gratuïta per a totes les targetes de “la Caixa” que protegeix als clients davant operacions fraudulentes) o Premi@ (un servei exclusiu de “la Caixa” que permet als comerços crear el seu propi programa de fidelització a través del datàfon de "la Caixa"). També hi ha vídeos de formació financera, del programa per a joves LKXA, sobre serveis mòbils, serveis de CaixaEmpresa i de l’Obra Social. Actualment, la plataforma YouTube s’ha convertit en un referent audiovisual d’Internet. Segons dades d’aquest portal, els vídeos de “la Caixa” han tingut més de 450.000 reproduccions. Aquest format audiovisual ajuda a explicar les avantatges dels serveis i productes de “la Caixa”, i li permet dirigir-se a una audiència global. “la Caixa” també disposa d’una de les millors plataformes d’aprenentatge virtual pels seus empleats. Aquesta plataforma destaca per la innovació continua, i per incorporar les darreres novetats i tendències d’Internet. Virt@ula 2.0 es basa en les funcionalitats d’Internet i pretén fomentar que els propis empleats es converteixin en professors per als seus companys en aquells temes que millor dominen. Per aquest motiu, s’han incorporat els recursos de la Web 2.0 com blocs, fòrums, wikis, plataformes de vídeos i espais on realitzar sessions de formació en directe.

INNOVACIÓ